Blog

Kringlooplandbouw goed uitgelegd

Kringlooplandbouw: meer hergebruiken, minder weggooien en duurzamer met onze aarde omgaan.

Op initiatief van D66 heeft de Tweede Kamer Wageningen Universiteit gevraagd een paper te schrijven over de kenmerken van kringlooplandbouw en de effecten daarvan op biodiversiteit en klimaat. De resultaten blijken zelfs twee keer zo positief uit te pakken voor ons klimaat dan nu in het klimaatakkoord staat. Kortom: nu is het tijd voor minister Schouten om door te pakken!

Def Briefing kringloop landbouw klimaat biodiversiteit

 

Jacht kan sluitstuk zijn van effectief natuurbeheer

De jagersvereniging heeft deze dag goed laten zien dat het voor het herstel van

onze weidevogels nodig is om te kijken naar agrarische beheersmaatregelen

en voldoende voedsel voor jonge vogels. Daar hoort ook effectief beheer van

roofdieren bij. Als jacht een onderdeel is van zo’n bredere aanpak, is het een

effectief sluitstuk van goed natuurbeheer’ Lees hier het verslag:

werkbezoek D66 Nationaal Landschap Arkemheen