Tjeerd de Groot (Haarlem 1968) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66 

Daarvoor was hij zijn hele professionele loopbaan actief op het gebied van agrarische zaken en voeding. Hij was onder meer politiek assistent van minister Laurens-Jan Brinkhorst van Landbouw en werkte als landbouwraad op de Nederlandse ambassade van Berlijn. Vanaf 2010 tot 2017 was hij directeur van de Nederlandse Zuivelorganisatie, de branchevereniging voor de Nederlandse zuivelsector.

 “Na bijna 30 jaar gewerkt te hebben aan de verduurzaming van de voedselproductie, is het tijd om dit onderwerp hoger op de politieke agenda te zetten. We eten de aarde kaal als we zo doorgaan. Daarom is het tijd voor een nieuwe groene revolutie. Daar kan Nederland een voortrekkersrol in vervullen. Daar wil ik mij in Den Haag voor inzetten.

 De helft van de Nederlanders heeft tegenwoordig overgewicht. We geven miljarden uit aan gezondheidszorg om de gevolgen van een ongezonde leefstijl op te vangen, maar we kunnen veel meer doen aan preventie. Dat begint op scholen, maar gaat ook om het moeilijker maken van ongezond keuzes en het makkelijker maken van gezonde voedselkeuzes. Dit onderwerp verdient meer politieke aandacht.”

Portefeuille Tjeerd; Landbouw, Natuur & Visserij; Dierenwelzijn; Voedsel (productie); Toerisme; Water (veiligheid en kwaliteit)

Meer informatie over Tjeerd:

Twitter @TjeerdD66

Facebook 

Mail sturen naar Tjeerd? Klik hier voor het contactformulier