Tjeerd de Groot (49) is al zijn hele professionele loopbaan actief op het gebied van agrarische zaken en voeding. Hij was onder meer politiek assistent van minister Laurens-Jan Brinkhorst van Landbouw en werkte als landbouwraad op de Nederlandse ambassade van Berlijn. Vanaf 2010 is hij directeur van de Nederlandse Zuivelorganisatie, de branchevereniging voor de Nederlandse zuivelsector.

“Ik wil in de Tweede Kamer de brug slaan tussen boeren en burgers. Door duidelijk te maken dat beter eten en beter boeren niet los van elkaar kunnen bestaan.”

Meer weten over Tjeerd? LinkedIn

Publicaties op het gebied van Landbouw & Voeding

Debat Agenda

Programma speerpunten: Beter Boeren, Beter Eten

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en de helft van de boeren is te arm.

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht, omdat ongezond eten te makkelijk is en gezond eten te moeilijk.

Dus gaan we gezond eten makkelijker maken. Door gezond eten de makkelijkere en goedkopere optie te maken.

Daardoor kunnen we niet alleen tot 20 miljard euro op de gezondheidszorg besparen, maar worden de mensen weer gezonder en vooral gelukkiger!

De helft van de boeren is te arm, omdat ze alleen kunnen concurreren op kostprijs.

Dus is er een groene revolutie nodig, waarbij een nieuwe manier van produceren ontstaat die tevens voorkomt dat we de aarde kaal eten: een circulaire –ofwel kringlooplandbouw.

Dat gaan we doen door het verbeteren van de werking van de markt en door fors te investeren.

Daardoor wordt Nederland koploper in de wereld met een voedselproductie die de aarde niet belast en een goed functionerende markt die boeren beloont met een rechtvaardige prijs.