Vier jaar geleden ging ik de politiek in om onze voedselproductie op een nieuwe leest te schoeien. Daarbij werd ik geholpen door de D66-werkgroep landbouw, biodiversiteit en voedsel, die ondertussen groeide van 20 naar 200 mensen. Kringlooplandbouw – werd de kern van het kabinetsbeleid, maar werd niet uitgevoerd. Daarom was het belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen, want het gaat niet goed met de natuur en het gaat niet goed met de boeren. Dat past ook bij D66, om dat eerlijke verhaal te vertellen, al wordt het je niet altijd in dank afgenomen. De volgende periode ga ik mij weer inzetten om D66 een groen gezicht te geven. Om kringlooplandbouw verder te brengen; voor de boer en voor de natuur! En voor een leefbaar klimaat. Ik hoop op jullie steun bij de interne D66 verkiezingen, alvast bedankt!

Filmpjes

Ik hoop op jullie steun!

D66 Praat je bij

Hier praat ik je bij over de stikstofcrisis